Hoteli  është mjaft i përshtatshëm edhe për organizimin e konferencave, takimeve të ndryshme, programeve trajnuese dhe banketeve ne sajë të kushteve që ofron.

Salla është e kompletuar me gjithë pajisjet e nevojshme për një takim ose konferencë  të suksesshme : flip chart  , LCD projector, Pëlhurë, Sistem zërimi.